Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Ηράκλειο

Το 2014 η Περιφέρεια Κρήτης, το Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Ηρακλείου, η Ένωση Green-Chiller (πράσινη ψύξη) και άλλοι ειδικοί από τη Γερμανία ανέπτυξαν από κοινού μία ενεργειακή πρωτοβουλία στην Κρήτη.


© Ralf Kronenberger / Pixabay
© Ralf Kronenberger / Pixabay

Έμφαση θα δοθεί στη χρήση της λεγόμενης «πράσινης ψύξης». Πρόκειται για μία τεχνολογία, έτοιμη για εμπορική χρήση, που αφορά τη μετατροπή θερμότητας σε ψύξη (ηλιοθερμία και/ή τριπαραγωγή ενέργειας-θερμότητας-1ψύξης ). Οι συμμετέχοντες Έλληνες και Γερμανοί μηχανικοί, ύστερα από μελέτες σχετικά με τη σκοπιμότητα και την οικονομική αποδοτικότητα, προτείνουν η τεχνολογία να εφαρμοσθεί σε κατάλληλα ξενοδοχεία και σε ένα δημόσιο σχολείο ή σε ένα Δημαρχείο. Επίσης, στον τερματικό σταθμό στο λιμάνι του Ηρακλείου μπορεί να οργανωθεί ένα πρόγραμμα παρουσίασης της συγκεκριμένης τεχνολογίας.