Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Νάξος - Landkreis Schwäbisch-Hall

Ο Δήμος Νάξου βρίσκεται έχει να αντιμετωπίσει μια μεγάλη πρόκληση: πρέπει να κλείσει τον ΧΥΤΑ και να αναπτύξει σχέδια για τη διαχείριση των απορριμμάτων.


© WeeFee_Photography / Pixabay
© WeeFee_Photography / Pixabay

Στο δύσκολο αυτό έργο, συνεργάζεται στενά με την Επαρχία Schwäbisch-Hall (Σβέμπις Χαλ). Η Επαρχία Schwäbisch-Hall διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση απορριμμάτων και η ελληνική πλευρά μπορεί να χρησιμοποιήσει την πείρα των εταίρων της για τον δικό της σχεδιασμό. Έτσι, αναπτύσσουν από κοινού σχέδια για την ενεργειακή αξιοποίηση μέσω κινητών μικρών μονάδων. Ο Δήμος Νάξου εξετάζει αν μπορούν να υλοποιηθούν τα σχέδια για την ενεργειακή αξιοποίηση, καθώς κάτι τέτοιο είναι εφικτό στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Ωστόσο, θα πρέπει να προσαρμοσθεί το σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων της Περιφέρειας. Η διαχείριση αποβλήτων είναι φλέγον θέμα για τα νησιά της Ελλάδας. Οι ΧΥΤΑ της Νάξου δεν είναι συμφέρουσες οικονομικά και μακροπρόθεσμα δεν εναρμονίζονται με τις οδηγίες της ΕΕ. Επιπλέον, έχουν αρνητικές συνέπειες στον τουρισμό.