Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Σύρος

Η συνεργασία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2014 με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προσανατολίζεται σε θέματα που αφορούν την περιβαλλοντική προστασία.


© spiros golfinopoulos / Pixabay
© spiros golfinopoulos / Pixabay

Η ΕΕ σχεδιάζει την επιβολή αυστηρότερων ορίων εκπομπών στις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2020/2025. Έτσι, προκειμένου να επιτευχθεί η εναρμόνιση με τα νέα όρια, πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές ιδεών και εμπειριών μεταξύ ειδικών και από τις δύο χώρες και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέθεσε αίτηση χρηματοδότησης για μελέτη σκοπιμότητας σχετικά με τη χρήση υγροποιημένου φυσικού αερίου στις θαλάσσιες μεταφορές. Η Περιφέρεια αναμένει ότι το συγκεκριμένο έργο θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος, αλλά θα έχει και ως αποτέλεσμα νέες παραγγελίες για τα ναυπηγεία, ενώ θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της περιοχής. Η Ελληνογερμανική Συνέλευση θα υποστηρίξει την εκπόνηση της μελέτης, καθώς και τη συνεργασία με μια γερμανική πόλη που διαθέτει λιμάνι.