Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Δημοσιεύσεις της ΕΓΣ


Ένα μοντέλο για την Ευρώπη

Φυλλάδιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης: "Ένα μοντέλο για την Ευρώπη"

Ετή­σια Έκ­θε­ση της Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης (ΕΓΣ) 2020

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) 2020 "Συνδέουμε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης - Ενισχύουμε την Ευρώπη"

Ετή­σια Έκ­θε­ση της Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης (ΕΓΣ) 2019

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) 2019 "Ενώνουμε ανθρώπους - ενώνουμε δυνάμεις"

Ετή­σια Έκ­θε­ση της Ελ­λη­νο­γερ­μα­νι­κής Συ­νέ­λευ­σης (ΕΓΣ) 2018

Διαβάστε εδώ την Ετήσια Έκθεση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) 2018 "Ενώνουμε ανθρώπους - ενώνουμε δυνάμεις"

Δομή και λειτουργία των Δήμων στην Ελλάδα

Διαβάστε εδώ την επισκόπηση της Ελληνογερμανικής συνέλευσης για τη δομή και λειτουργία των Δήμων στην Ελλάδα.

Δομή και λειτουργία των Δήμων στη Γερμανία

Διαβάστε εδώ την επισκόπηση της Ελληνογερμανικής συνέλευσης για τη δομή και λειτουργία των Δήμων στην Ελλάδα.

Δημιουργούμε μαζί

Διαβάστε εδώ την έκθεση της Ελληνογερμανικής συνέλευσης "Δημιουργούμε μαζί".

Τουριστικός προορισμός 'Ήπειρος'

Αναπτύσσουμε μαζί στρατηγικές για την τουριστική προβολή και αξιοποίηση της Ηπείρου. Διαβάστε την έκθεση εδώ.