Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Ελληνογερμανική Συνέλευση

Η  Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης αποτελεί το ετήσιο ορόσημο/την ετήσια συνάντηση  για τους ελληνικούς και γερμανικούς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται κάθε φορά τα καίρια ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και οι εκπρόσωποι των δήμων και των περιφερειών Ελλάδας και Γερμανίας δράττονται της ευκαιρίας για παραγωγικές συναντήσεις που αποτελούν το δυναμικό έναυσμα για μακροχρόνιες συνεργασίες. Πρόκειται για ένα μοναδικό αυτοδιοικητικό φόρουμ που στόχο έχει την σύσφιξη των υφιστάμενων σχέσεων, την ενίσχυση  της συνεργασίας και την ανταλλαγή εμπειριών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών.

Με την συμμετοχή των τοπικών κεντρικών οργανώσεων των δύο χωρών καθώς και των πολιτικών ιδρυμάτων, εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η Συνδιάσκεψη προσφέρει κάθε χρόνο ένα πυκνό και πολύπλευρο πρόγραμμα. Ενδιαφέρουσες εισηγήσεις για επίκαιρα ζητήματα, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, b2b-συναντήσεις συνθέτουν ένα αξιόλογο πλαίσιο για την αυτοδιοικητική συζήτηση. Η ετήσια Συνδιάσκεψη αποτελεί μια συνεύρεση που προωθεί τον πολιτικό και κοινωνικό διάλογο μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, λειτουργώντας ενισχυτικά στην καλύτερη προσέγγιση τους.