Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Θεματικές της ΕΓΣ

Το έργο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης εκτείνεται σε ποικίλους τομείς καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κομβικών θεμάτων. Με έναν πολυδιάστατο τρόπο συνεργασίας, ο οποίος διαφοροποιείται από το μοντέλο των αδελφοποιήσεων, οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε Ελλάδα και Γερμανία έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες, τεχνογνωσία και απόψεις στα κρίσιμα αυτοδιοικητικά θέματα που τους απασχολούν.

Από ζητήματα πρώτης προτεραιότητας για την τοπική αυτοδιοίκηση όπως η δημόσια διοίκηση και η διαχείριση αποβλήτων, η πολιτική προστασία έως ευρύτερα  θέματα όπως η νεολαία και η κοινωνία των πολιτών η ΕΓΣ φροντίζει να ενισχύει την εμβάθυνση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών. Με την ενδυνάμωση του ευρύτερου  δυνατού πλαισίου συναντίληψης στέκεται δίπλα στα προβλήματα του σήμερα και του αύριο όπως αυτά της ψηφιοποίησης και της πράσινης οικονομίας. Με αυτόν τρόπο οι δήμοι και οι περιφέρειες των δύο χωρών καταφέρνουν να δημιουργούν παραγωγικές συνέργειες και να αναζητούν από κοινού λύσεις απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις με μια πολυδιάστατη και πολυθεματική προσέγγιση.

Εκπαίδευση

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιήθηκε υπέρ της δημιουργίας επαγγελματικών σχολών στον τομέα του τουρισμού.

Περισσότερα...
Ψηφιοποίηση

Τα τελευταία χρόνια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επέφερε εκτεταμένες και σημαντικές αλλαγές.

Περισσότερα...
Ενέργεια

Μέχρι σήμερα η Ελλάδα και η Γερμανία είχαν μεγάλη εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, π.χ. τον άνθρακα.

Περισσότερα...
Νέοι και πολιτισμός

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και να αποτελεί κεφαλαιώδες πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά φυγής των καταρτισμένων νέων από τη χώρα.

Περισσότερα...
Ζητήματα μετανάστευσης και προσφύγων

Το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια ζωή και στην πολιτική καθημερινότητα σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Περισσότερα...
Γεωργία

Η γεωργία στην Ελλάδα είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας.

Περισσότερα...
Οικονομία και συνεργασίες επιμελητηρίων

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται για την επανεκκίνηση των ελληνικών οικονομικών δομών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις περιφέρειες.

Περισσότερα...
Δημόσια Διοίκηση

Σε καιρούς δημογραφικής αλλαγής και περικοπών προϋπολογισμών και προσωπικού, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αντεπεξέλθουν σε μεγάλες προκλήσεις.

Περισσότερα...
Συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών

Η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ διαφορετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί κεντρικό στόχο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Περισσότερα...
Πολιτική προστασία

Η πολιτική προστασία δεν θα ήταν δυνατή ανά την επικράτεια χωρίς τις εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Γερμανία.

Περισσότερα...
Τουρισμός

Ο τουρισμός είναι ο στυλοβάτης της ελληνικής οικονομίας. Απασχολεί περισσότερους από 900.000 εργαζόμενους και συνεισφέρει με μερίδιο 20% σχεδόν στο ΑΕΠ της χώρας.

Περισσότερα...
Διαχείριση αποβλήτων

Πολλοί δήμοι στην Ελλάδα αναγνωρίζουν τις ιδιαίτερες ανάγκες δράσης στο πεδίο της διαχείρισης αποβλήτων και αναζητούν συνεργασίες με Γερμανούς εταίρους.

Περισσότερα...