Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Γεωργία

Η γεωργία στην Ελλάδα είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας.Η γεωργία στην Ελλάδα είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες της οικονομίας. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, το 2019 σχεδόν 11,9% του εργατικού δυναμικού απασχολούνταν στον πρωτογενή τομέα, ο οποίος το 2018 είχε μερίδιο 4% περίπου στο συνολικό ΑΕΠ της χώρας. Αυτό αναλογεί σχεδόν στο διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Το ήπιο μεσογειακό κλίμα ευνοεί την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας γεωργικών προϊόντων, πολλά από τα οποία καλλιεργούνται με βιολογικούς τρόπους.

Η ΕΓΣ δραστηριοποιείται για την καλύτερη εμπορική προώθηση και ανάδειξη αυτών των υψηλής ποιότητας ελληνικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό προκρίνονται συνεταιριστικές δομές που μπορούν να προσφέρουν προστιθέμενη αξία. Επιπλέον, οι εμπορικές εκθέσεις, όπως η Πράσινη Εβδομάδα, βοηθούν στην προβολή των προϊόντων και αναδεικνύουν την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας.

Ανακοινώσεις για το θέμα Γεωργία

Η εκπαίδευση των αγροτών θα αλλάξει την οικονομία και την καθημερινότητα

Η παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας θέμα ημερίδας στη Λάρισα σε συνεργασία μεταξύ Ελληνογερμανικής Συνέλευσης και Οικολόγων Πρασίνων

Η Αγροτική Εκπαίδευση στο επίκεντρο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Ημερίδα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της Ελλάδας στη Λάρισα

Ελληνογερμανική συνεργασία για την ίδρυση Πρότυπης Αγροτικής Σχολής στη Μονή Βελλά

Υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) προχωρά ο σχεδιασμός

Τη δημιουργία Αγροτικής Σχολής στη Μονή Βελλά στηρίζει η Ελληνογερμανική Συνέλευση

Αποστολή Ελλήνων στη Βαυαρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στο μάρκετινγκ

Έλληνες εκπρόσωποι Αγροτικών Συνεταιρισμών μαθαίνουν από τους Γερμανούς συναδέλφους τους

Υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) και του Iδρύματος Hanns-Seidel