Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Δημόσια Διοίκηση

Σε καιρούς δημογραφικής αλλαγής και περικοπών προϋπολογισμών και προσωπικού, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αντεπεξέλθουν σε μεγάλες προκλήσεις.Σε καιρούς δημογραφικής αλλαγής και περικοπών προϋπολογισμών και προσωπικού, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρέπει να αντεπεξέλθουν σε μεγάλες προκλήσεις. Η διαδημοτική συνεργασία μπορεί να δημιουργήσει πολλαπλά φαινόμενα συνέργειας σε αυτόν τον τομέα, καθώς η στρατηγική διαχείριση αποκτά όλο και περισσότερη σημασία για μία τοπική αυτοδιοίκηση με προσανατολισμό προς το μέλλον. Για τις διεργασίες των αλλαγών απαιτείται προσανατολισμός προς το αποτέλεσμα, τα έξοδα, τον πελάτη και τους υπαλλήλους. Ζητείται όλο και περισσότερο δράση προς συγκεκριμένους στόχους – ιδίως υπό συνθήκες όλο και πιο σφιχτής χρηματοδότησης.

Ανακοινώσεις για το θέμα Δημόσια Διοίκηση