Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Εκπαίδευση

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιήθηκε υπέρ της δημιουργίας επαγγελματικών σχολών στον τομέα του τουρισμού.Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιήθηκε υπέρ της δημιουργίας επαγγελματικών σχολών στον τομέα του τουρισμού. Στην Ελλάδα, η ανεργία των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών είναι ανησυχητικά υψηλή. Ο εναρμονισμένος συνδυασμός πρακτικής εξάσκησης και σχολικής εκπαίδευσης στην εναλλασσόμενη κατάρτιση μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της δύσκολης κατάστασης των νέων και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Ανακοινώσεις για το θέμα Εκπαίδευση

1ος διαγωνισμός ηλεκτροσυγκόλλησης με την υποστήριξη της ΕΓΣ

Οι Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου σε συνεργασία με την Γερμανική Ένωση Ηλεκτροσυγκολλήσεων (DVS-GSI) και την Ελληνογερμανική Συνέλευση (DGV) δημιουργούν νέα πρότυπα επαγγελματικής κατάρτισης με το πετυχημένο πρόγραμμα πιστοποίησης ηλεκτροσυγκολλητών.

Τη δημιουργία Αγροτικής Σχολής στη Μονή Βελλά στηρίζει η Ελληνογερμανική Συνέλευση

Αποστολή Ελλήνων στη Βαυαρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη γεωργία, στην κτηνοτροφία και στο μάρκετινγκ

Έλληνες νέοι εκπαιδεύονται στην ηλεκτροσυγκόλληση με τη βοήθεια της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

Άρχισαν οι εγγραφές για το επόμενο σεμινάριο ηλεκτροσυγκολλητών στο Ηράκλειο της Κρήτης