Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Ζητήματα μετανάστευσης και προσφύγων

Το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια ζωή και στην πολιτική καθημερινότητα σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.Το θέμα της μετανάστευσης και των προσφύγων είχε σημαντικό αντίκτυπο στη δημόσια ζωή και στην πολιτική καθημερινότητα σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ο μεγάλος αριθμός μεταναστών και προσφύγων έθεσε την Ελλάδα ως «πύλη προς την Ευρώπη» ενώπιον κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών προκλήσεων. Η ΕΓΣ στηρίζει τους ελληνικούς δήμους και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου που σηκώνουν το κυρίως βάρος του μεταναστευτικού, προσφέροντας το δίκτυο των δήμων της για την ελληνογερμανική ανταλλαγή γνώσης. Έτσι, με τη βοήθεια της ΕΓΣ, τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν ανταλλαγές με αντικείμενο τις πολιτικές ένταξης σε αυτοδιοικητικό επίπεδο και υπήρξε συντονισμός της στήριξης των δήμων στον τομέα του μεταναστευτικού. Επίσης, σε συνεργασία με φορείς της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών, διοργανώθηκαν δράσεις για τη δωρεά ειδών καθώς και εργαστήρια για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του τραύματος σε ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες.

Ανακοινώσεις για το θέμα Ζητήματα μετανάστευσης και προσφύγων

Εκδήλωση για το προσφυγικό με συμμετοχή της ΕΓΣ

Συνδιοργανώτρια η Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) στην εκδήλωση «Ζώντας Μαζί» για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση στηρίζει θεραπευτικό πρόγραμμα για πρόσφυγες

Η γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση German Doctors σε επίσκεψή της στην Ελλάδα με στήριξη της ΕΓΣ

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση στο πλευρό των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων

Τις δύο ΜΚΟ German Doctors και ΑΡΣΙΣ (Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων) έφερε κοντά η Ελληνογερμανική Συνέλευση με στόχο την υποστήριξη ασυνόδευτων ανήλικων προσφύγων στην Ελλάδα. Η συνεργασία έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο στον Βόλο και στα Ιωάννινα.

Ελληνικοί και Γερμανικοί Δήμοι ενώνουν τις δυνάμεις τους για το προσφυγικό

Υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης