Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Νέοι και πολιτισμός

Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και να αποτελεί κεφαλαιώδες πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά φυγής των καταρτισμένων νέων από τη χώρα.Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και να αποτελεί κεφαλαιώδες πρόβλημα που έχει οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά φυγής των καταρτισμένων νέων από τη χώρα. Οι νέοι είναι ένας θεματικός τομέας με πολύπλευρες οικονομικές και κοινωνικές πτυχές που αποτελεί σημαντικό άξονα για το έργο της ΕΓΣ.

Η ελληνική και η γερμανική κυβέρνηση εργάζονται επί του παρόντος για την ίδρυση ενός Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας. Η ΕΓΣ χαιρετίζει ρητά την εξέλιξη αυτή. Το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας θα αποτελέσει ένα διατηρήσιμο πλαίσιο προώθησης της ανταλλαγής νέων και εργαζόμενων μεταξύ των δυο χωρών με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και διάρθρωση. Μέχρι την ίδρυση του Ελληνογερμανικού Ιδρύματος Νεολαίας, το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο για την Οικογένεια, την Τρίτη Ηλικία, τις Γυναίκες και τους Νέους έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα για την προώθηση των ανταλλαγών νέων μεταξύ των δυο χωρών, στο πλαίσιο του οποίου υλοποιούνται ελληνογερμανικά προγράμματα.

Ανακοινώσεις για το θέμα Νέοι και πολιτισμός

Μαθητές από τη Θάσο στο Μέτσινγκεν

Επίσκεψη δέκα μαθητών από το Ημερήσιο Γενικό Λύκειο Λιμένα Θάσου για δέκα ημέρες στο Μέτσινγκεν

Μαθητές από τη Σάμο στο Greifswald

Μαθητικός μαθηματικός διαγωνισμός στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Νέοι από τη Χερσόνησο της Κρήτης και το Γερμανικό Δήμο Μπίντζ μαζί

Η δεύτερη φάση της επιτυχούς συνεργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) ολοκληρώθηκε στο γερμανικό νησί Ρύγκεν

Έφηβοι από τη Γερμανία μοιράζονται κοινούς ορίζοντες

Νέοι από την πόλη Hamm στην Καβάλα στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Οι νέοι από τους Δήμους Χερσονήσου και Μπιντς διευρύνουν το Δίκτυο Φιλίας και Φιλοξενίας

Με τη στήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) οκοκληρώθηκε η πρώτη «Δράση Νεολαίας 2019»

Έλληνες και Γερμανοί μαθητές στα ίχνη του Πυθαγόρα

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) διοργάνωσε μαθηματικό διαγωνισμό για νέους στη Σάμο

Οικολογία και Πολιτισμός ενώνουν Έλληνες και Γερμανούς μαθητές

Οι Δήμοι Metzingen και Θάσου συνεργάζονται υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Σάμος και Greifswald στα ίχνη του Caspar David Friedrich

Μαθητικός μαθηματικός διαγωνισμός στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Η μουσική ενώνει Έλληνες και Γερμανούς μαθητές

Υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης πραγματοποιήθηκε κοινή συναυλία μαθητών από τη Μυτιλήνη και το Demmin στην Γερμανία

Η μουσική ενώνει Έλληνες και Γερμανούς μαθητές

Υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης διοργανώνεται κοινή συναυλία μαθητών από τη Μυτιλήνη και το Ντέμιν στην Γερμανία

Η μουσική ενώνει Έλληνες και Γερμανούς μαθητές

Επίσκεψη μαθητών από τη Μυτιλήνη στο Demmin της Γερμανίας στο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Οι δεσμοί μεταξύ Πύλου και Zinnowitz ανοίγουν νέους ορίζοντες για τους μαθητές

Στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) η συνάντηση και η ανταλλαγή μεταξύ μαθητών