Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Οικονομία και συνεργασίες επιμελητηρίων

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται για την επανεκκίνηση των ελληνικών οικονομικών δομών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις περιφέρειες.Η Ελληνογερμανική Συνέλευση δραστηριοποιείται για την επανεκκίνηση των ελληνικών οικονομικών δομών στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στις περιφέρειες. Για τον σκοπό αυτό, δημιουργεί εταιρικές σχέσεις μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιμελητηρίων. Μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της συνεργασίας, μπορούν να υποστηριχθούν πιο εκτενώς και πιο στοχευμένα οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις και να παρασχεθούν ωθήσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ανακοινώσεις για το θέμα Οικονομία και συνεργασίες επιμελητηρίων

Πηγές χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση και το Ίδρυμα Hanns-Seidel διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τις πηγές χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και τις δυνατότητες αναπτυξιακής στρατηγικής τους.

Τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της Θεσσαλονίκης και της Κολωνίας ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διεκδίκηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Μία ακόμα επιτυχημένη συνεργασία ολοκληρώνεται με τη στήριξη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) και ανοίγει νέους δρόμους για επαγγελματίες ζαχαροπλάστες