Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Ψηφιοποίηση

Τα τελευταία χρόνια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επέφερε εκτεταμένες και σημαντικές αλλαγές.Τα τελευταία χρόνια, ο ψηφιακός μετασχηματισμός επέφερε εκτεταμένες και σημαντικές αλλαγές. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταβάλλει την κοινωνία μας καθώς και όλες τις πτυχές της ζωής των ανθρώπων - το περιβάλλον, την οικονομία, τον ενεργειακό εφοδιασμό, την εκπαίδευση, την πολιτική και διοίκηση, τον πολιτισμό κ.α. Το έργο της ΕΓΣ εκτείνεται σε όλα αυτά τα θεματικά πεδία. Είναι σημαντικό για τους δήμους της Ελλάδας και της Γερμανίας να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση, ιδιαίτερα ενόψει των μεγάλων σημερινών εξελίξεων και προκλήσεων, όπως π.χ. η πανδημία του κορωνοϊού. Για τον λόγο αυτόν, η ψηφιοποίηση αποτελεί βασικό άξονα δράσης της ΕΓΣ για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και σημαντικό μέσο για έναν πιο αποτελεσματικό σχεδιασμό ανταλλαγών και συνεργασίας μεταξύ δήμων.

Smart Cities - έξυπνες πόλεις Τα Τρίκαλα (μια από τις πρώτες smart cities στην Ευρώπη) αποτελούν ένα άριστο παράδειγμα για τη βιώσιμη, οικολογική και αποδοτική διαμόρφωση των διοικητικών διαδικασιών και της ανάπτυξης του δήμου με τη βοήθεια της ψηφιοποίησης.

Ανακοινώσεις για το θέμα Ψηφιοποίηση

Στα Τρίκαλα ο Γερμανός Εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) κ. Νόρμπερτ Μπάρτλε

Εποικοδομητική συνάντηση με τον Δήμαρχο Τρικκαίων και Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Δημήτρη Παπαστεργίου είχε ο κ. Νόρμπερτ Μπάρτλε.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση στηρίζει τις «Έξυπνες Πόλεις»

Ενδιαφέρον workshop για τις έξυπνες και βιώσιμες πόλεις πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ)

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση στηρίζει την ψηφιοποίηση των Δήμων

Αποστολή Γερμανών στα πλαίσια θεματικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της πόλης του Ζίντελφίνγκεν