Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Νομικές Πληροφορίες

Αποκλεισμός ευθυνών και επισημάνσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων

Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε με την μέγιστη δυνατή επιμέλεια. Παρά ταύτα δεν δύναται να αναληφθεί οποιαδήποτε ευθύνη για την έλλειψη σφαλμάτων και για την ακρίβεια των περιεχομένων πληροφοριών. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκαλούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφόσον η πρόκληση της ζημίας δεν οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια.

Externe Links

Das Landgericht Hamburg hat entschieden, dass durch den Einbau eines Links die Inhalte der verlinkten Seite gegebenenfalls mit zu verantworten hat. Dies kann – so das Landgericht – nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert.

Soweit in diesem Internet-Angebot externe Links, das heißt Links, die nicht auf Seiten unter https://www.grde.eu verweisen, verwendet werden, schließen wir ausdrücklich jede Verantwortung für die Inhalte oder für die Datenschutzpolitik der externen Ressourcen aus. Sollten Sie der Ansicht sein, dass die verlinkten externen Seiten gegen geltendes Recht verstoßen oder sonst über unangemessene Inhalte verfügen, so teilen Sie uns dies bitte mit.

Datenschutz

Informationen zum Datenschutz finden Sie auf der Seite Datenschutzhinweise.

Newsletter

Die im Rahmen des Newsletters erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Abwicklung des Newsletters und Ihrer Anfragen genutzt. Es findet keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt. Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der Marktforschung erfolgt nicht. Wird das Abonnement gekündigt, werden alle persönlichen Daten zu Ihrer Person aus unserer Datenbank gelöscht.

Bestellung von Broschüren und anderen Medien

Die im Rahmen dieser Webseiten erhobenen personenbezogenen Daten werden zum Zweck der Auftragsabwicklung und der Bearbeitung Ihrer Anfragen genutzt. Ein Dienstleister führt für uns das Versenden der bestellten Broschüren und übrigen Medien durch. Für diesen Zweck werden ihm die bei Ihrer Bestellung erfassten persönlichen Daten übergeben. Darüber hinaus findet keine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte statt. Eine Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Beratung, der Werbung und der Marktforschung erfolgt nicht.