Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Πληροφορίες Έκδοσης

Η διαδικτυακή παρουσία της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) δημοσιεύεται από:

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης (BMWSB)
Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης
Krausenstraße 17-18
D-10117 Βερολίνο
Τηλέφωνο: +49 30 18 335 16154
E-Mail: [email protected]

Δικαιώματα εικόνων, σε περίπτωση μη διαφορετικής δήλωσης:

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης (BMWSB)
Γραφείο ∆ιασύνδεσης της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης
Krausenstraße 17-18
D-10117 Βερολίνο

ή

Γραφείο τύπου κι ενημέρωσης (ΒΡΑ) της ομοσπονδιακής κυβέρνησης
Ομοσπονδιακή υπηρεσία διαχείρισης οπτικού υλικού
Dorotheenstr. 84
D-10117 Βερολίνο
www.bundesbildstelle.de

Φιλοξενία, λειτουργία, σχεδιασμός και συμβουλευτική ιστοσελίδας

Δρ. Χρήστος Ζιάκης
www.imarketing.gr