Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Σχετικά με την ΕΓΣ

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί ένα δυναμικό δίκτυο συνεργασίας των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας και εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικούς άξονες των διμερών σχέσεων των δύο χωρών. Από τη δημιουργία της το 2010 έως και σήμερα μέσω του έργου της αναπτύχθηκαν αξιόλογες συνεργασίες μεταξύ ελληνικών και γερμανικών δήμων και περιφερειών επιτυγχάνοντας απτά αποτελέσματα σε κρίσιμα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Ενώνουμε ανθρώπους - ενώνουμε δυνάμεις

Με τη στοχευμένη και παραγωγική ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας μεταξύ των δύο πλευρών εντοπίζονται τα κοινά σημεία επαφής που οδηγούν με σταθερά βήματα στην πρακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων από κοινού. Από τη διαχείριση των βασικών αυτοδιοικητικών θεμάτων όπως η διαχείριση αποβλήτων, ο τουρισμός και η προστασία του περιβάλλοντος έως θέματα νεολαίας και της κοινωνίας των πολιτών αλλά και πρόσφατα τα ζητήματα της ψηφιοποίησης και της πολιτικής προστασίας η Ελληνογερμανική Συνέλευση ενισχύει το διάλογο σε τοπικό επίπεδο προσφέροντας την κατάλληλη πλατφόρμα για οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης που οδηγούν σε αποτελεσματικές συνέργειες. Η βιώσιμη διασύνδεση των δύο πλευρών γίνεται τόσο με τη συνεργασία σε επίπεδο δήμων αλλά και ευρύτερα με την έννοια της θεματικής συνεργασίας που διαφοροποιείται από το κλασικό μοντέλο αδελφοποίησης πόλεων, λειτουργώντας με έναν ευέλικτο και σύγχρονο τρόπο.  Με την καίρια συμμετοχή εμπειρογνωμόνων, ειδικών, πολιτικών και οικονομικών φορέων αλλά και οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών καταφέρνει να ενώνει δυνάμεις και να δημιουργεί μια γέφυρα διαλόγου που παράγει βιώσιμες λύσεις στις τοπικές προκλήσεις. Για την προσφορά της τιμήθηκε το 2016 από το ίδρυμα Γκέρντελερ με το «Βραβείο Πολιτικής σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Συνεννόησης των Λαών».

Με άξονες την ισότιμη συνεργασία και το κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης που έχει διαμορφωθεί όλα αυτά τα χρόνια, η Ελληνογερμανική Συνέλευση στέκεται πολύτιμος συνδετικός κρίκος μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης Ελλάδας και Γερμανίας απέναντι στις σημαντικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Ενισχύοντας το δίκτυο συνεργασιών και εμβαθύνοντας στους τομείς δραστηριοποίησης της προσαρμόζεται στις σύγχρονες ανάγκες με σαφή προσανατολισμό στο μέλλον.  Η Ελληνογερμανική Συνέλευση αποτελεί πρότυπο συνεργασιών και συνεργιών σε ζητήματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση των δύο χωρών και συγχρόνως θέτει τις βάσεις της σύμπλευσης βάσει κοινών αξιών για τις επόμενες γενιές. Με γνώμονα το μότο «Ενώνουμε Ανθρώπους, ενώνουμε δυνάμεις», στέκεται δίπλα στις τοπικές κοινωνίες των δύο χωρών, προάγοντας εμπράκτως την ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

  Έκθεση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DE)  Έκθεση της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (GR)