Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Συμμετοχή

Πώς μπορώ να συμμετέχω;


Στο προσκήνιο της συνεργασίας βρίσκεται η μεταφορά ειδικευμένης τεχνογνωσίας σε προκαθορισμένα θεματικά πεδία, χωρίς να τίθενται περιορισμοί και χωρίς να δεσμεύονται οι εταίροι. Αυτό διευκολύνει σημαντικά την έναρξη συνεργασιών και εξηγεί την αυξανόμενη ζήτηση για εταιρικές σχέσεις. Ο λόγος της εξέλιξης αυτής έγκειται στο ότι σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο υπάρχει πληθώρα εμπειριών, τις οποίες μπορούν και θέλουν να αξιοποιήσουν οι εταίροι. Αυτός ο θησαυρός εμπειριών πρέπει να καταστεί αξιοποιήσιμος και για τις δύο πλευρές, το οποίο είναι και η αποστολή της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι πλέον παρούσα σε σχεδόν όλες τις 13 ελληνικές Περιφέρειες και στα 16 γερμανικά Ομόσπονδα Κρατίδια. Περισσότεροι από 100 οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης είναι εντεταγμένοι στις δραστηριότητές της. Δράσεις ειδημόνων λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Οι συμμετέχοντες είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και ειδήμονες της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις δύο χώρες. Τα γραφεία δημάρχων που συστάθηκαν και λειτουργούν από κοινού από την ελληνική και τη γερμανική πλευρά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη συντονίζουν τις δράσεις αυτές.

Προϋπόθεση για την ένταξη στις δραστηριότητες της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι η διάθεση συνεισφοράς σε ελληνικό και γερμανικό τοπικό επίπεδο και η ένταξη στο πλαίσιο των συνεργασιών του δικτύου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Η εμπειρία, η συνειδητοποίηση των προβλημάτων και οι καινοτόμες προσεγγίσεις για την εξεύρεση λύσεων αποτελούν το θεμέλιο για νέες εταιρικές σχέσεις γεμάτες ζωή.

Σας ενδιαφέρει η δράση μας; Έχετε ερωτήσεις; Επικοινωνήστε μαζί μας!