Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Συνέδρια της ΕΓΣ

Με την πραγματοποίηση συνεδρίων προσεγγίζουμε σύγχρονα ζητήματα που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση σε Ελλάδα και Γερμανία. Ενισχύουμε την εμβάθυνση του διαλόγου σε εξειδικευμένα θέματα, αναζητώντας ταυτόχρονα βέλτιστες πρακτικές. Τα συνέδρια διεξάγονται τόσο με φυσική παρουσία όσο και διαδικτυακά.

Δημοκρατία και κοινωνική συνοχή

Ο ρόλος της κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής

Πληροφορίες
Εναλλακτικός και βιώσιμος τουρισμός στη Θεσσαλία

Στο πολιτιστικό κέντρο “Aντώνης Σαμαράκης” Μορφοβουνίου

Πληροφορίες
​8ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων

​Αειφορία-εξωστρέφεια «καλλιεργούν» ανάπτυξη για τα γεωργικά προϊόντα

Πληροφορίες
Δίπλα στους πολίτες μέσω των κοινωνικών δικτύων;

Δυνατότητες και κίνδυνοι της χρήσης των κοινωνικών μέσων στην αυτοδιοίκηση

Πληροφορίες
Διαχείριση υδατικών πόρων και λυμάτων

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας

Πληροφορίες
Δεξιότητες & Επανακατάρτιση - Οι προκλήσεις της μεταλιγνιτικής εποχής

Χτίζοντας τις προϋποθέσεις για μια δίκαιη μετάβαση στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας

Πληροφορίες
Smart Mobility

Καινοτόμες ιδέες και προσεγγίσεις για σύγχρονες μετακινήσεις

Πληροφορίες
Οι Δήμοι σε θέση ευθύνης

Πηγές χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης και δημιουργία υπεραξίας

Πληροφορίες
Best Practices in Green Cities

Oι βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές στρατηγικές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην χάραξη πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Πληροφορίες
Κλιματική αλλαγή και Πολιτική Προστασία

Προκλήσεις και Προτάσεις για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πληροφορίες
Ο Τουρισμός στην εποχή της πανδημίας - Τουρισμός 2021

Ποιες προκλήσεις και προοπτικές αναδύονται για την Ελλάδα και τη Γερμανία;

Πληροφορίες