Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Χαιρετισμός

Ο κοινοβουλευτικός υφυπουργός Ομοσπονδιακού Υπουργείου Στέγασης και Αστικής Ανάπτυξης, μέλος του Γερμανικού Κοινοβουλίου και Εντεταλμένος της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης για την Ελληνογερμανική Συνέλευση, κ. Sören Bartol (Ζέρεν Μπάρτολ).


Η Ελληνογερμανική Συνέλευση (ΕΓΣ) γιόρτασε το 2020 τα δέκα χρόνια από την ίδρυσή της. Ιδρύθηκε με στόχο την εμβάθυνση των διμερών συνεργασιών μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας σε όλους τους τομείς. Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Από την ίδρυσή της έως σήμερα η ΕΓΣ εξελίχθηκε σε ένα δυναμικό δίκτυο με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της οικονομίας και της κοινωνίας των πολιτών, το οποίο είναι μοναδικό στην Ευρώπη. Το έργο της ΕΓΣ προωθεί και υποστηρίζει τη συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης μεταξύ των δύο χωρών. Η ΕΓΣ επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα σημαντικά για το μέλλον, όπως είναι η διαχείριση αποβλήτων, η κυκλική οικονομία, η ψηφιοποίηση, η ενέργεια, ο τουρισμός, το περιβάλλον και η τοπική οικονομία – θέματα ουσιαστικής σημασίας για τους Δήμους και τις Περιφέρειες των δύο χωρών.

Στο επίκεντρο του έργου της ΕΓΣ δεν βρίσκεται η πολιτική αλλά η αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στην καθημερινότητα των Δήμων και των πολιτών τους. Για αυτό τον λόγο, οι συνεργασίες που υποστηρίζονται από την ΕΓΣ επικεντρώνονται στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θεματικές περιοχές οι οποίες καθορίζονται από τους ίδιους τους εταίρους. Για τη διευκόλυνση αυτών των ανταλλαγών, η ΕΓΣ υποστηρίζει τους Δήμους και τις Περιφέρειες συντονίζοντας και οργανώνοντας ταξίδια εμπειρογνωμόνων, επικουρικές δράσεις και εκδηλώσεις. Κατ’ αυτόν τον τρόπο και από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση η ΕΓΣ αποτελεί μια γέφυρα πολιτισμικής αλληλοκατανόησης και ανταλλαγών μεταξύ των δύο χωρών.

Στα δέκα χρόνια δράσης της ΕΓΣ δημιουργήθηκαν πολλές νέες συνεργασίες, αναπτύχθηκαν υπάρχουσες φιλίες και υλοποιήθηκαν συγκεκριμένα έργα. Οι εταίροι δεν χρειάζεται να συνάψουν δεσμευτικές συνεργασίες μεταξύ τους, αλλά μπορούν να περιορίσουν τη συνεργασία τους μόνο σε επιλεγμένα θέματα ή έργα. Χάρη σε αυτή την ευελιξία που υπάρχει στο δίκτυο της ΕΓΣ, πολλοί Δήμοι της Ελλάδας και της Γερμανίας διατήρησαν στενές σχέσεις φιλίας ακόμη και μετά την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων και συνέχισαν τη συνεργασία μεταξύ τους.

Η ΕΓΣ συνεργάζεται στενά με τοπικούς φορείς, εμπειρογνώμονες, επιμελητήρια, πολιτικά ιδρύματα και άλλους φορείς της πολιτικής. Οι πλέον σημαντικοί παράγοντες και εταίροι κατά την υλοποίηση των έργων είναι ωστόσο πάντα οι ίδιοι οι Δήμοι και οι Κοινότητες. Η συνεργασία μεταξύ τους αναπτύσσεται σε ισότιμη βάση και αποτελεί τη ζωντανή απόδειξη ευρωπαϊκής φιλίας. Το σημαντικότερο γεγονός του έργου της ΕΓΣ είναι η Ετήσια Συνδιάσκεψη της ΕΓΣ, η οποία λαμβάνει χώρα κάθε χρόνο, εναλλάξ στην Ελλάδα και στη Γερμανία. Η Ετήσια Συνδιάσκεψη της ΕΓΣ αποτελεί ένα μεγάλο γεγονός για την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και μια πρόσκληση για νέες συνεργασίες.

Γίνετε κι εσείς μέλος αυτής της μοναδικής οικογένειας της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης, για να διαμορφώσουμε από κοινού το μέλλον της Ευρώπης!