Ελληνογερμανικό Δίκτυο "Περιφέρειες, Δήμοι, Άνθρωποι"

Best Practices in Green Cities

Oι βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές στρατηγικές αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία στην χάραξη πολιτικής στην τοπική αυτοδιοίκηση.

21.04.2021
20:00 - 21:15 (GR-Time)
19:00 - 20:15 (DEU-Time)
Ψηφιοποίηση
Δωρεάν
Online

Πόλεις και Δήμοι επενδύουν με αυξανόμενους ρυθμούς σε έργα φιλικά προς το περιβάλλον με επίκεντρο την καινοτομία αλλά πολύ περισσότερο την ορθή πρακτική εφαρμογή της αλλά και τη συμμετοχή των πολιτών. Πολίτες και δημότες διεκδικούν όλο και περισσότερο την συμμετοχή τους στις εν λόγω αποφάσεις, αλλά και την συμπερίληψη τους στην ανάπτυξη ιδεών.

Σε ποιο επίπεδο βρίσκονται οι γνώσεις σήμερα στην Ελλάδα και Γερμανία σχετικά με τα ζητήματα της ενίσχυσης της προστασίας του περιβάλλοντος και της επιβράδυνσης της κλιματικής αλλαγής; Πως θα μπορούσε να γίνει μια αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών σε αυτούς τους τομείς;

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση σας καλεί σε μια από κοινού με το Ίδρυμα Κοnrad Adenauer στην Ελλάδα και την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση, όπου μαζί με τους καλεσμένους αλλά και με τους συμμετέχοντες της εκδήλωσης θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στα κρίσιμα αυτά ερωτήματα.

 

Με ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική και γερμανική γλώσσα!
#Ελληνογερμανικός Διάλογος